Site Overlay

Modul 0185 Cyklon

Modul 0185 Cyklon bol vyvinutý pre regeneráciu a čistenie prachových filtrov pre pneumatické dopravy a rôzne filtračné jednotky.

Umožňuje pripojenie až 8ks elektromagnetických ventilov, ktoré vytvárajú na čistej strane filtra impulzné tlakové vlny.

Tieto tlakové vlny cyklicky pôsobia na rôzne časti filtrov a majú dva hlavné efekty.

Prvý je mechanický pohyb filtra, pri ktorom sa uvoľňujú veľké časti prachových zhlukov.

Druhým je reverzný prechod vzduchu cez filter, takže sa uvoľnia aj jednotlivé malé častice prachu, ktoré nie sú schopné uvoľniť sa kvôli tlakovému spádu na filtri.

Nakoľko tlaková vlna pôsobí vždy len na určitú časť filtra, nie je potrebné vypínať pohonnú jednotku a tá môže byť nepretržite v chode.

Modul 0185 vyrábame v prevedení IP00 pre zabudovanie do riadiaceho rozvádzača, alebo v prevedení IP54 pre priamu montáž na filtračnú jednotku.

Počet ventilov (čistiacich okruhov) sa nastavuje priamo na module 0185 elektrickou spojkou.

Čas medzi regeneračnými impulzmi a čas regeneračného impulzu sa nastavujú dvoma nezávislými potenciometrami na jednotke 0185.

Pri odbere viac ako 10ks je možné dodať modul 0185 aj s ináč naprogramovanou funkciou podľa dohody a špecifikácie.

Modul 0185 vyrábame len pre napätie 24VDC a má všetky štandardné elektrické ochrany pred prepólovaním aj pred skratom na každom výstupe.

V konečnom štádiu vývoja je varianta, pri ktorej modul 0185 za použitia snímača tlakového spádu na filtri, sám reguluje parametre regenerácie a tým šetrí filtre a spotrebu energie.

icon_acrobat Návod na obsluhu

Fotogaléria

Verzia IP00

 

Verzia IP54