Site Overlay

Hlavné činnosti

Máme skúsenosti v nasledovných oblastiach:

 • Potravinársky a chemický priemysel
 • Stroje pre obrábanie a tvárnenie kovov
 • Pneumatická, pásová a vibračná doprava materiálu
 • Skladovanie, váženie a dávkovanie
 • Pneumatické, hydraulické a elektrické komponenty
 • Bezpečnosť strojov a zariadení
 • ATEX
 • Stavba lodí

Nezastrešujeme nasledujúce oblasti:

 • VN nad 1000V AC
 • Zdravotnícke zariadenia
 • Železničná a letecká doprava
 • Jadrové a toxické zariadenia
 • Výroba zbraní a výbušnín
 • Hutníctvo a banský priemysel
 • Zdvíhacie zariadenia
 • Zabezpečovacie zariadenia
 • Telekomunikácie