Site Overlay

Kontakt

Sídlo firmy

TISKO spol. s r. o.
Medená 110/23
811 02 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ing. Ivan Tisovčík

Ing. Monika Tisovčíková

  • Konateľ, spoločník
  • +421 904 514 858
  • Podnik založený 26. 11. 2013 (25. 03. 1991 – Tisovčík Elektromechanik)
  • IČO   47468505
  • DIČ   2023951743
  • IČ DPH   SK2023951743

Výpis z obchodného registra


Naša filozofia

Najväčším prínosom pre našich zákazníkov je presnosť a precízne vypracovanie všetkých výkresov. Detailné výstupy generované z týchto výkresov významne zjednodušujú objednávanie, nákup, výrobu, expedovanie, montáž a aj programovanie navrhovaných zariadení.

Pôvodne sme tvorili takúto precíznu dokumentáciu hlavne pre našu vlastnú potrebu preto, aby nám pri výrobe rozvádzačov žiaden materiál nechýbal, ale ani nezostával na sklade.

Postupne nám začali pribúdať zákazníci, ktorí oceňovali potenciál rýchlej kompletizácie elektrických častí svojich zákaziek a začali si objednávať našu dokumentáciu.

V posledných rokoch sme dokázali v našej dokumentácii úspešne previazať elektrické obvody s inými profesiami. Najprv o pneumatické a hydraulické obvody a teraz úspešne zavádzame plnohodnotné prepojenie s procesnými a technologickými obvodmi.

Aj keď považujeme našu dokumentáciu za nadštandardnú, neustále pracujeme na jej vylepšovaní tak, aby zákazníkom prinášala nielen ekonomický efekt, ale aby s ňou mohli tiež úspešne konkurovať aj na vyspelých technických trhoch.

Jedno z najdôležitejších slov v našej firme je kooperácia. Sme presvedčení, že aj priemerné firmy môžu dokázať realizovať veľké projekty, ak dokážu dobre spolupracovať. A naopak, aj najlepší odborníci môžu zlyhať, ak nedokážu kooperovať. Predstavte si, čo všetko potom môžu dokázať dobre spolupracujúce TOP firmy.

Kooperácia je výhodnejšia ako konkurencia. Každý člen len urobí svoj diel práce na ktorú sa špecializuje. Bez krvopotnej námahy, bez výhovoriek, bez časových sklzov. Efektívne pre seba, efektívne pre skupinu dodávateľov, efektívne pre zákazníka.

Firma TISKO vie kooperovať a vo svojom obore patrí medzi TOP firmy. Vznikla v roku 2013 ako právny nástupca SZČO „Ing. Ivan Tisovčík – Elektromechanik“, ktorá vznikla v roku 1991 a za roky pôsobenia na trhu si vybudovala dobré meno a perspektívu do budúcnosti. Dnes máme šiestich kmeňových zamestnancov a niekoľko externých spolupracovníkov. Ročne navrhneme a vyrobíme približne 60 rozvádzačov.

Máme vypracované interné technologické postupy pre výrobu dokumentácie aj pre výrobu elektrických rozvádzačov. Pri výrobe sa týmito postupmi striktne riadime, a v prípade problémov analyzujeme ich príčiny, ktoré následne odstraňujeme. Nemáme certifikovaný systém riadenia kvality podľa ISO, ale máme funkčný systém riadenia kvality, ktorý prináša výsledky a ktorý vo vhodnej chvíli môžeme certifikovať.

Vieme čo chceme a máme víziu budúcnosti, ktorá vychádza z našich odborných poznatkov a dlhoročných skúseností. Pred 40-timi rokmi vyrábali rozvádzače firmy, ktoré k tomu potrebovali okrem elektrotechnikov aj zámočníkov, zváračov, lakovňu … V tej dobe len málokto uvažoval o výrobe rozvádzačov ako o skladačke konečného počtu certifikovaných prístrojov. Dnes je to už štandard a rozvádzače takto vyrába veľa firiem.

Budúcnosť patrí vysoko sofistikovaným komponentom, ktoré budú čoraz výkonnejšie, zložitejšie a citlivejšie. Ako zohľadniť rastúce množstvo technických požiadaviek a udržať konkurencieschopnú cenu aj pri kusovej výrobe rozvádzačov? My vidíme riešenie v precízne vypracovanej dokumentácii. V dokumentácii, z ktorej sa dajú generovať spoľahlivé údaje, ktoré môžu byť bez obáv priamo zadávané do informačného systému zákazníka. Údaje cielene triedené pre nákup, predvýrobu, výrobu, skúšanie, expedíciu, montáž. Pre každý stupeň realizácie, v akomkoľvek jazyku, počas celej doby životnosti zariadenia a pre akokoľvek veľký projekt. V tomto patríme medzi najlepších.

Nechceme konkurovať realizačným firmám. Chceme byť ich spoľahlivým dodávateľom. Firma TISKO sa špecializuje na navrhovanie a výrobu rozvádzačov pre automatizáciu, meranie a reguláciu v priemysle. Nič viac a nič menej.

Ing. Tisovčík Ivan