Site Overlay

Kariéra

Záujemcom o prácu alebo spoluprácu ponúkame po vzájomnej dohode individuálne a bezplatné konzultácie v oblastiach:

  • Precízna CAE konštrukcia elektrických zariadení
  • Programovanie priemyselných riadiacich algoritmov
  • Riadenie elektrických pohonov
  • Všeobecná elektrotechnika v priemysle a riadenie výrobných procesov